Joan Brull i Vinyoles (1863-1912)

ca - es

Cronologia de Joan Brull

← tornar
imatge
Autor desconegut. Retrat de Brull aparegut a Barcelona cómica, 22-6-1895, núm. 25, p. 388. http://hemerotecadigital.bne.