Joan Brull i Vinyoles (1863-1912)

ca - es

Cronologia de Joan Brull

← tornar
imatge
Autor desconegut. Retrat de Brull cap a 1906. Col·lecció particular