Joan Brull i Vinyoles (1863-1912)

ca - es

Cronologia de Joan Brull

← tornar
imatge
Sala del Cercle de Sant Lluc a la V Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona, fotografia publicada a La ilustración artística 6-5-1907, p. 306 prensahistorica.mcu.es