Joan Brull i Vinyoles (1863-1912)

ca - es

Catàleg d'obres HD