Joan Brull i Vinyoles (1863-1912)

ca - es
pujar ↑

Fonts i Bibliografia

Bibliografia

Hemeroteca

 • Boletín del Ateneo Barcelonés, 1880, núm. 6, p. 115.
 • ALFONSO, Luis. "El arte en la Exposición de Barcelona", La Dinastía, 17-02-1889, portada.
 • Diario de Gerona, 24-09-1891, p. 5.
 • Diario de Gerona, 29-06-1892, p. 6-7.
 • F. "Manifestación Artística", La Vanguardia, 16-05-1893, p. 4.
 • Diario de Barcelona, 11-03-1894, núm. 70, p. 3054.
 • ROCA Y ROCA, J. "La semana en Barcelona", La Vanguardia, 18-03-1894, p. 1-2.
 • J.C.R. "Notas artísticas", La Veu de Catalunya, 15-04-1894
 • G. S. "Al corrent", La Tradició catalana, 01-06-1894, núm. 7, p. 99.
 • Diario de Gerona, 02-06-1894, p. 3.
 • La Ilustración Artística, 04-06-1894, núm. 649, p. 361-362.
 • La Vanguardia, 10-06-1894, p. 5.
 • "2ª Exposición general de Bellas Artes", La Vanguardia, 05-07-1894, p. 4.
 • La Ilustración Artística, 03-09-1894, núm. 662, p. 567, 570.
 • ROCA Y ROCA, J. "El año 1894 en Barcelona", La Vanguardia, 01-01-1895, núm. suplement (resum de l'any), portada.
 • Barcelona cómica, 22-06-1895, núm. 25, p. 388-391.
 • CASELLAS, R. "Tercera exposición general de Bellas Artes", La Vanguardia, 22-04-1896, p. 4.
 • CASELLAS, R. "Tercera exposición general de Bellas Artes", La Vanguardia, 12-05-1896, p. 4.
 • "Tercera exposición general de Bellas Ártes é Industrias Artísticas. Jurado de recompensas. Fallo", La Vanguardia, 17-06-1896, portada.
 • ROCA Y ROCA, J. "La semana en Barcelona", La Vanguardia, 21-06-1896, p. 4.
 • La Vanguardia, 07-07-1896, p. 3.
 • L’Atlántida, 15-09-1896, núm. 9, portada.
 • La Ilustración Artística, 07-06-1897, núm. 806, p. 373, 378.
 • La Ilustración Artística, 17-01-1898, núm. 838, p. 50.
 • Il Tiberio, 01-05-1898, núm. 35, p. 17.
 • La Vanguardia, 22-05-1898, p. 4.
 • MIQUEL I BADIA, F. "Cuarta Exposición General en Barcelona", Álbum Salón, 16-06-1898, núm. 20, p. 225-227.
 • Álbum Salón, 01-03-1899, núm. 37, p. 257.
 • "Exposición de Bellas Artes de Madrid", La Vanguardia, 13-05-1899
 • La Vanguardia, 22-05-1899, p. 3.
 • La Ilustración Artística, 12-06-1899, núm. 911, p. 384.
 • "El Saló de 1900", Pèl & Ploma, 05-05-1900, núm. 48-49, p. 6.
 • Joventut, 03-01-1901, núm. 47, portada, p. 15, 32.
 • Joventut, 02-01-1902, núm. 99, p. 12.
 • G. "De pintura", Auba, 1902, núm. 5-6, p. 91.
 • La Ilustración Artística, 31-03-1902, núm. 1057, portada, p. 226.
 • VINARDELL ROIG, Arturo. El Autonomista. Suplemento Literario mensual, 1902, núm. 5, p. 15.
 • La Ilustración Artística, 14-07-1902, núm. 1072, p. 461.
 • La Ilustración Artística, 16-03-1903, núm. 1107, portada, p. 194.
 • Forma, 1904, vol. 1, p. 31.
 • La Ilustració Catalana, 08-01-1905, núm. 84, p. 23.
 • La Esquella de la Torratxa, 19-01-1906, núm. 1411, p. 65.
 • La Ilustració Catalana, 25-02-1906, núm. 143, p. 119.
 • La Ilustración Artística, 10-01-1910, núm. 1463, portada.
 • Museum, 1911, vol. 1, núm. 11, p. 440.
 • Museum, 1911, vol. 1, núm. 5, p. 203.
 • "Pàgina Artística", La Veu de Catalunya, 15-02-1912, núm. 113
 • La Ilustració Catalana, 03-03-1912, núm. 456, p. 3.
 • "Exposición de obras póstumas del pintor Juan Brull", Hojas selectas, 1913, núm. 133, p. 375-377.
 • La Ilustració Catalana, 05-01-1913, núm. 500, p. 2.
 • "Pàgina Artística", La Veu de Catalunya, 06-02-1913, núm. 164
 • La Ilustración Artística, 24-02-1913, p. 140.
 • Silvio Lago. La Esfera, 04-09-1915
 • La Ilustración Artística, 18-09-1916, núm. 1812, portada.
 • FOLCH I TORRES, Joaquim. "L'Exposició d'en Brull a Can Dalmau", Gaseta de les Arts, 01-11-1924, núm. 12, p. 5-7.
 • "Arte y Artistas", La Vanguardia, 28-01-1927, p. 19.
 • MIRÓ, J. "Donatiu d’una obra de Joan Brull al Museu", Butlletí dels Museus d'art de Barcelona, 01-03-1932, vol. II, núm. 10, p. 76-78.
 • "Resum d'adquisicions, donatius i dipòsits per als nostres museus durant els anys 1931-32", Butlletí dels Museus d'art de Barcelona, 01-01-1933, vol. III, núm. 20, p. 15.
 • BENET, R. "El donatiu de la Sra. de Carles G. Vidiella", Butlletí dels Museus d'art de Barcelona, 01-07-1934, vol. IV, núm. 38, p. 212-221.
 • CORTÉS, Juan. "Juan Brull (1863-1912)", Destino, 31-01-1959, núm. 1121
 • CAMÓN AZNAR, J. "El Modernismo en el Casón", Goya, 1969, núm. 93, p. 134-143.
 • ALSINA GALOFRÉ, Esther. "Una gran època artística rau en una col·lecció: El "Llegat 1956"", Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer, 2010, núm. 3, p. 63-70.

Recursos electrònics

En línia