Joan Brull i Vinyoles (1863-1912)

ca - es
pujar ↑

Joan Brull, crític d'art

Joan Brull, opinions, crítiques, records...

Entre 1900 i 1902 Joan Brull va anar publicant periòdicament la secció «Notes d’art» i altres cròniques artístiques al setmanari Joventut de Barcelona. El 6 de desembre de 1900 apareixia la notícia de la seva incorporació substituint a Alexandre de Riquer:

Desde'l vinent número, la direcció artística de JOVENTUT quedarà confiada à nostre estimat amich el distingit pintor en Joan Brull.

Eren opinions, crítiques, records... els escrits són molt il·lustratius de la seva personalitat, de les seves idees sobre l’art, les seves afinitats, i del seu bagatge i coneixements en el món de l’art català i europeu.

Els temes són molt variats: exposicions a París (des de l’universal del 1900 a la de Nonell), la vida artística a Barcelona (exposicions a la Sala Parés, Cercle Artístic, Cercle de Sant Lluc, Exposició d’Art antic, la Societat Artística i Literària), altres artistes sobretot pintors (Barrau, Graner, Urgell, de Riquer), el gust dels burgesos, els crítics d’art, el concepte de “modernisme”, articles monogràfics sobre Arnold Böcklin, William Degouve de Nuncques, Josep Lluís Pellicer i el seu mestre Simó Gómez, entre molts d’altres.