Joan Brull i Vinyoles (1863-1912)

ca - es
pujar ↑

Joan Brull, crític d'art

La nena obrera de Joan Planella

imatge critic_planella
Joan Planella. La nena obrera, 1889. Oli sobre tela, 67 x 54,7 cm. Museu d’Història de Catalunya © fotografia: MHC (M. Carcereny)

Pera no ferme pesat, me concretaré à parlar de dos quadros d'artistas catalans que, per més que ja fa anys què'ls vaig veure, no se m'han esborrat de la memoria y crech tenen alguna de las grans qualitats ja indicadas. L'un d'ells es d'en Planella Rodríguez, y va figurar en nostra Exposició universal. L'assumpto no' pot ésser més senzill: una nena anémica trevallant en un teler, pintada molt senzillament. Cap novetat de tècnica, res de rompre motllos; y no obstant, aquell quadro tan petit va anar creixent, el jurat va adonarsen, després va seguir una marxa triomfal per varias exposicions d'Europa, y acabà per ésser venut à Chicago à un preu extraordinari. Del altre quadro tothom se'n deu recordar: es el Bohemi d'en Casas.

Joan Brull. «Motllos vells y modas novas». Joventut, 10-4-1902, núm. 13, p. 239