Joan Brull y Vinyoles (1863-1912)

ca - es
subir ↑

Joan Brull, crítico de arte

La nena obrera de Joan Planella

imagen critic_planella
Joan Planella. La nena obrera, 1889. Óleo sobre tela, 67 x 54,7 cm. Museu d’Història de Catalunya © fotografia: MHC (M. Carcereny)

Pera no ferme pesat, me concretaré à parlar de dos quadros d'artistas catalans que, per més que ja fa anys què'ls vaig veure, no se m'han esborrat de la memoria y crech tenen alguna de las grans qualitats ja indicadas. L'un d'ells es d'en Planella Rodríguez, y va figurar en nostra Exposició universal. L'assumpto no' pot ésser més senzill: una nena anémica trevallant en un teler, pintada molt senzillament. Cap novetat de tècnica, res de rompre motllos; y no obstant, aquell quadro tan petit va anar creixent, el jurat va adonarsen, després va seguir una marxa triomfal per varias exposicions d'Europa, y acabà per ésser venut à Chicago à un preu extraordinari. Del altre quadro tothom se'n deu recordar: es el Bohemi d'en Casas.

[Para no hacerme pesado, me concretaré a hablar de dos cuadros de artistas catalanes que, por más que ya hace años que los vi, no se me han borrado de la memoria y creo tienen alguna de las grandes cualidades ya indicadas. Uno de ellos es de Planella Rodríguez, y figuró en nuestra Exposición universal. El asunto no puede ser más sencillo: una niña anémica trabajo en un telar, pintada muy sencillamente. Sin novedades de técnica, nada de romper moldes; y sin embargo, ese cuadro tan pequeño fue creciendo, el jurado se dio cuenta, luego siguió una marcha triunfal por varias exposiciones de Europa, y acabó siendo vendido en Chicago a un precio extraordinario. Del otro cuadro todo el mundo debe acordarse: es el Bohemio de Casas.]

Joan Brull. «Motllos vells y modas novas». Joventut, 10-4-1902, núm. 13, p. 239